This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.

Instagram feed

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

Adatkezelési tájékoztató

HomeAdatkezelési tájékoztató

BRED DESIGN LINE Kft.
Adatkezelési tájékoztató

Tartalom
1. Általános információk
1.1 Az adatkezelési tájékoztató célja
1.2 Milyen adatokat gyűjtünk?
1.3 Hogyan használjuk fel személyes adatait?
1.4 Kikkel osztjuk meg személyes adatait?
1.5 Kapcsolat
2. Fogalom meghatározások
3. Az adatkezelő adatai
4. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja
4.1 Az adatkezelés célja
4.2 Az adatgyűjtés módja
4.3 Az adatkezelés jogalapja
5. Süti (HTTP cookie)
5.1 Mi az a cookie?
5.2 A cookie-k elfogadása vagy elutasítása
5.3 Feltétlenül szükséges cookie-k
5.4 Teljesítményjavító cookie-k
5.5 Funkció cookie-k
5.6 Web-poloskák
6. IP címek
7. Belső modulok, komponensek
7.1. Belépés, regisztráció
7.2. Kapcsolat űrlap, jelentkezés hírlevélre
8. Külső, harmadik féltől származó szoftverek
8.1. Facebook 'like'
8.2. Google Analytics
8.3 Google AdWords konverziókövetés
8.4  Mailchimp
9. Panaszkezelés
10. Adatfeldolgozó
11. Szerzői jogok és felhasználási feltételek

1. Általános információk
1.1 Az adatkezelési tájékoztató célja
A BRED Design Line Kft. (továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban rögzített elvárásoknak. A BRED Design Line Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

1.2 Milyen adatokat gyűjtünk?
A BRED Design Line Kft-vel fennálló kapcsolata függvényében alapvetően az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetünk Önről:
a) Ön által önkéntesen megadott adatok

• Weboldalon megadott adatok. Weboldalainkat felkeresheti úgy is, hogy semmit nem fed fel magáról. Azonban bizonyos esetekben megkérhetjük, hogy önkéntesen adjon meg néhány személyes adatot. Példa lehet erre, ha Ön szeretne feliratkozni e-mailjeinkre, szeretne esettanulmányokról olvasni, egy eseményen részt venni, vagy ha regisztrál egy általunk biztosított online fiókra, vagy a weboldalon át kapcsolatba lép velünk (ezekben az esetekben az alábbi adatokat gyűjthetjük össze: név, e-mail cím, szervezet, ország, irányítószám, beosztás, telefonszám(ok), megjegyzésének vagy kérdésének részletei és felhasználóneve/jelszava. Amikor személyes adatokat kapunk Öntől, azokat biztonságosan, jogszerűen és tisztességes módon kezeljük.
• Állásra pályázók. Amikor valamilyen BRED Design Line Kft.munkalehetőség miatt veszi fel velünk a kapcsolatot, a toborzási folyamat részeként (majd ha az sikerrel jár, munkaviszonyának részeként) bizonyos adatokat gyűjtünk Önről.
• Adatok, melyeket üzleti kapcsolat során gyűjtünk. Önhöz mint magánszemélyhez kapcsolódó adatokat gyűjthetünk és kezelhetünk (mint a weboldal felhasználójáról, vagy más formában), ha üzleti tevékenységet folytat a BRED Design Line Kft-vel, egy ügyfél vagy potenciális ügyfél nevében, vagy mint szállító, beszállító, tanácsadó, szakmai tanácsadó vagy egyéb harmadik személy, vagy azok nevében („Ügyfél-, Beszállítói vagy Üzleti Partner Adatok”). Ügyfél-, Beszállítói vagy Üzleti Partner adatokra
példák:
• érdeklődő, ügyfél, beszállító vagy üzleti partner kapcsolattartójának kapcsolattartási adatai (úgy mint név, munkahelyi telefonszám, cím), többek között reklámcélú vagy egyéb BRED Design Line eseményeken vagy nyereményjátékon való megjelenés vagy részvétel érdekében; • ügyfél, szállító vagy üzleti partner vagy képviselőik szerepéhez kötődő adatok (úgy mint beosztás, feladatkör, részleg, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok, végzettség és tapasztalat);

b) Automatikusan gyűjtött adatok
Amikor felkeresi weboldalunkat, bizonyos adatokat automatikusan gyűjthetünk készülékéről. Az automatikusan gyűjtött adatok közé tartozhat például az IP-cím, a készülék típusa, sütiazonosítók, a böngésző típusa, földrajzi elhelyezkedés (pl. ország vagy város szintjén) és egyéb technikai adatok. Adatokat gyűjthetünk arról, hogy készüléke miként lépett kapcsolatba weboldalunkkal, beleértve a felkeresett oldalakat és a linkeket, amelyekre rákattintott. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése lehetővé teszi az oldalunkat felkereső látogatók jobb megértését, azt, hogy honnan érkeznek és weboldalunk milyen tartalma érdekli őket. Ezeket az adatokat belső elemzésre, valamint a weboldalunk minőségének, az ott
található információk, valamint a weboldal által biztosított felhasználói élményjavítására használjuk fel. Néhány ilyen adat gyűjtésére sütik és más, hasonló követő technológiák – többek között webjelzők – használatával kerülhet sor. Az általunk használt sütikről, a használat céljairól, valamint a felhasználás módosítási lehetőségeiről többet megtudhat, ha felkeresi a Sütikről szóló értesítést.

1.3 Hogyan használjuk fel személyes adatait?
Személyes adatait a következő célokból használhatjuk fel (vagy a gyűjtés idején megadott célokból):
• online fiók létrehozása és kezelése (ha van ilyen), online szolgáltatás biztosítása, beleértve az online
fórumokban való részvétel lebonyolítását, valamint weboldal- és rendszer-adminisztráció;
• weboldalunk (oldalaink), termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
• az ön vagy szervezete részére az Ön által kért adatok, termékek és szolgáltatások biztosítása, valamint számlázások és fizetések kezelése;
• szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, az Öntől érkezett üzenetek kezelése és visszajelzések kérése;• részvételének lebonyolítása az olyan eseményeken/versenyeken, amelyeken regisztrált, illetve amelyekre benevezett;
• annak biztosítása, hogy az általunk kínált tartalom, szolgáltatás és hirdetés az Ön (vagy szervezetének) igényeire és érdeklődésére legyen szabva, valamint üzletfejlesztési célokból;
• hogy közvetlenül vagy megbízottainkon át, postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más elektronikus üzenet formájában kapcsolatba lépjünk Önnel ajánlatokkal, szolgáltatásokkal vagy érdeklődésére esetlegesen számot tartó információkkal (így többek között más szervezetek áruiról és szolgáltatásairól szóló információkkal) kapcsolatban. Amennyiben nem kíván marketing tájékoztatást kapni tőlünk, kérjük, jelezze ezen szándékát a regisztráció során a kapcsolattartási nyomtatványon vagy lépjen kapcsolatba velünk a jelen Adatvédelmi értesítés alján található módokon. Ha a jogszabály ezt előírja, a direkt marketing anyagok küldése előtt beszerezzük az erre vonatkozó beleegyezését.

1.4 Kikkel osztjuk meg személyes adatait?
Személyes adatainak közlésére az alábbi kategóriákba tartozó címzettekkel kerülhet sor:
Olyan társaságokkal vagy olyan társvállalatokkal, külső szolgáltatókkal és partnerekkel:
• akik adatfeldolgozó szolgáltatást nyújtanak nekünk (például weboldalunk vagy más IT infrastruktúránk biztosításához, funkcionalitásához vagy a biztonság javításához szükséges támogatást végzik, segítenek átvilágítási ellenőrzéseket elvégezni, marketing, analitikai vagy kutatási feladatokat végeznek a nevünkben, vagy általánosságban, illetve egy adott megbízás tekintetében biztosítanak támogatást az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások során;
• akikkel közös promóciós eseményeket szervezünk (annak érdekében, hogy Ön ne kapjon azonos eseményről több forrásból érkező direkt marketing anyagot);
• bármely illetékes bűnüldöző szervvel, hatósággal, bírósággal vagy egyéb harmadik személlyel, amikor úgy véljük, hogy a közlésre a vonatkozó törvények vagy szabályozások értelmében, törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében, az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekei védelmében van szükség;
• bármely más személlyel, az Ön közlésre vonatkozó beleegyezésével.

1.5 Kapcsolat
Amennyiben kérdése vagy aggálya merül fel személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, kérjük,
írjon erre a címre: privacy@bred.hu.

2. Fogalom meghatározások
2.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5 „adatállomány”: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.6 „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

2.7 „adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.8 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.9 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelő:
Bred Design Line Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Túzok utca 23/E
Képviselője: Polgár Éva ügyvezető
E-mail: bred@bred.hu
Adatkezelési tisztviselő:
Nagy János György
Telefon: +36 30 9381 830
E-mail: nagy.janos@bred.hu

4. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

4.1 Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, hírlevél küldése. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről, helyesbítse a Felhasználó személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével. A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
+36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

4.2 Az adatgyűjtés módja
A Szolgáltató abban az esetben gyűjt a Látogatóktól személyes adatokat, ha a Látogató úgy dönt, hogy regisztrál, vagy más módon megadja adatait, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi űrlap segítségével. A Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, vagy az oldalon megjelenő valamelyik űrlap kitöltése, elküldése útján megvalósuló adatszolgáltatással és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott
személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. A Szolgáltató az érdeklődő Felhasználó nevét, telefonszámát, címét, illetve e-mail címét kéri el.

4.3 Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel a Társaságok tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Felhasználó önként lép kapcsolatba a Szolgáltató, önként regisztrál, önként veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást. A Szolgáltató a Felhasználó, mint érintett hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a fent meghatározott jogszabályok. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Szolgáltató a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Szolgáltató jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
A Felhasználó a Szolgáltató részére megadott személyes adataival összefüggésben azok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve a Felhasználó által megadott egyéb adatok felhasználásával kizárólag a Felhasználó vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel mindennemű felelősség kizárólag a Felhasználót terheli, aki ezen adatokat megadta (így különösen telefonszám, e-mail cím). Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:
– A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

5. Süti (HTTP cookie)
5.1 Mi az a cookie?
Az interneten széles körben használatos cookie-k a számítógépre mentett kisméretű szövegfájlok. Többfajta cookie van, amelyek különböző feladatokat látnak el, például elemzik a felhasználó böngészési szokásait, vagy regisztrálják a felhasználó navigációját az adott webhelyen, így az a korábbi látogatások mentett adatai alapján személyre szabott opciókat kínálhat a visszatérő felhasználónak. Mi a felhasználó beállításainak megvalósítására és megjegyzésére, valamint a felhasználó webhelyforgalmának és -használatának figyelemmel kísérésére használjuk a cookie-kat. Így jobban megérthetjük, hogyan használják Webhelyünket a látogatók, és ennek köszönhetően fejleszthetjük és tökéletesíthetjük annak dizájnját, elrendezését és működését.

5.2 A cookie-k elfogadása vagy elutasítása
A legtöbb webböngésző elfogadja a cookie-kat, de Ön dönthet úgy, hogy nem engedélyezi az ilyen módszerrel történő adatgyűjtést, és letilthatja a funkciót a böngésző beállításaiban. Ha törölni szeretné a már a számítógépen található cookie-kat, olvassa el a webböngésző szoftver útmutatójában a cookie-k törlésére és használatuk letiltására vonatkozó részeket.
A következő címen további információt találhat a cookie-król, azok törléséről és letiltásáról:
www.allaboutcookies.org

Az alábbi célokra használjuk a cookie-kat:
• olyan adatok gyűjtésére, amelyek alapján megkülönböztethetjük egymástól a látogatókat, megvalósíthatjuk a nyelvi beállításaikat a webhelyen, és javíthatjuk a felhasználói élményüket;
• a webhelyen végzett tevékenységen alapuló statisztikai jelentések összeállítására analitikus cookie-k segítségével, pl. a látogatók számáról és az általuk meglátogatott oldalakról; és
• a Webhely látogatóival kapcsolatos információk megjegyzésére.

A Webhelyünkön használt három cookie-típust alább ismertetjük.
A következőkről van szó:
• Feltétlenül szükséges cookie-k
• Teljesítményjavító cookie-k
• Funkció cookie-k
Webhelyünk emellett külső felektől származó cookie-kat is tartalmaz, vagyis olyanokat, amelyeket nem a BRED Design Line Kft. helyezett el. A fenti cookie-típusok leírása alább olvasható.

5.3 Feltétlenül szükséges cookie-k 
Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználó navigáljon a Webhelyen és használja annak funkcióit, például hozzáférjen a Webhely biztonságos területeihez. Nélkülük nem biztosíthatók az olyan szolgáltatások, mint például a bejelentkezés a felhasználói fiókba vagy az ügyfélprofilba. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat a felhasználóról, amelyek felhasználhatók marketingcélra vagy annak regisztrálására, hogy a látogató merre járt az Interneten.

5.4 Teljesítményjavító cookie-k
Ezek a cookie-k a webhely használatának módjáról gyűjtenek adatokat, például arról, hogy melyek a leggyakrabban látogatott oldalak, és hogy milyen esetekben jelennek meg hibaüzenetek a webhelyen. Több analitikus webcookie-t használunk, amelyek ismertetése alább olvasható. Az analitikus cookie-k jóvoltából olyan adatokat regisztrálhatunk, mint például a Webhely látogatóinak száma (új és visszatérő látogatók), a látogatás időtartama, az elvégzett regisztrációk száma vagy a látogatók belépési és kilépési oldala – mindezekből láthatjuk, hogyan használják a Webhelyet a látogatók, és ennek alapján tökéletesíthetjük annak működését. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogató azonosítását lehetővé tevő személyes adatokat, az információgyűjtés ugyanis anonim módon zajlik, előfordulhat viszont a felhasználók IP-címének nyomon követése, hogy képet nyerjünk arról, mely cégek látogatják
Webhelyünket. A Webhely funkcióinak változása esetén ezek a cookie-k változhatnak.

5.5 Funkció cookie-k
Ezeknek a cookie-knak a segítségével Webhelyünk meg tudja jegyezni a felhasználók választásait (pl. felhasználónév, nyelv, tartózkodási régió), és így jobb funkciókat kínálhat számukra. Az ilyen cookie-k rendszerint névtelen módon gyűjtik az adatokat. Nem gyűjtenek olyan információt a felhasználóról, amely felhasználható hirdetés céljára vagy annak regisztrálására, hogy a látogató merre járt az interneten. A Webhely funkcióinak változása esetén ezek a cookie-k változhatnak.

5.6 Web-poloskák
E-mailjeinkben pixeltechnológiát is használhatunk („web beacon”-nek, „clear GIF”-nek vagy „adatgyűjtő jel”-nek is nevezik). A webpoloskák a cookie-k által összegyűjtött adatokkal együtt
felhasználhatók látogatóink azonosítására, a Webhely és szolgáltatásaink lehetőség szerinti személyre szabására és a marketingkampányok sikerességének nyomon követésére.
Ha például a felhasználó, aki elfogadta Webhelyünk cookie-jait, megnyitja egy webpoloskát tartalmazó e-mailünket, akkor megállapíthatjuk, hogy ez mikor történt; személyesen üdvözölhetjük a felhasználót a Webhelyünkön; és nyomon követhetjük, hogy a felhasználó a Webhely mely oldalaira látogat el. A jelen szabályzat időnként frissülhet.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, az kedvezőtlen hatással lehet a Webhely működésére, és előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a Webhely bizonyos részeihez vagy funkcióihoz.
A BRED Design Line Cookie-szabályzatával kapcsolatos esetleges kérdéseit a bred@bred.hu címre várjuk.

6. IP címek
Az IP cím a számítógépek azonosítására szolgál a világhálón. Amikor csatlakozik az Internetre egy IP címet fog kapni a szolgáltatótól. Az IP címből megállapítható, hogy az adott pillanatban a kapcsolat melyik szolgáltatón keresztül jött létre. Az IP időnként megváltozhat. A honlap a kapcsolat IP címét időnként eltárolhatja. Az adatkezelés célja: Hibák felderítése, hibák naplózása, rosszindulatú rendszerhasználat kiszűrése.Az IP címet a honlap a következő esetekben tárolja:
– Regisztrált felhasználó belépése
– Belépési kísérlet
– Rendszerhiba
– Kimenő email küldése
– Egyes kiemelt adatbázis műveletek
7. Belső modulok, komponensek
7.1. Belépés, regisztráció
A honlapon lehetőség van regisztrációra és belépésre. Regisztráció során létrehozhat egy felhasználói fiókot melynek során a következő személyes adatokat adhatja meg: név; e-mail cím; telefonszám.

Az adatkezelés célja:
Felhasználói élmény fokozása, beállítások mentése, adatok kitöltésének megkönnyítése, marketing célú hírlevelek küldése, amennyiben a regisztrált felhasználó hozzájárul.
Adatkezelés időtartama:
Érintett fél visszavonásáig. A felhasználói fiók bármikor megszüntethető.

7.2. Kapcsolat űrlap, jelentkezés hírlevélre
A honlapon lehetőség van név, e-mail cím, telefonszám (beállításoktól függően) megadására a kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve lehetőség van marketing célú hírlevélre feliratkozni.
Az adatkezelés célja:
Kapcsolat felvétel felhasználói kérdések megválaszolására, hozzájárulás esetén marketing célú hírlevelek küldése.
Adatkezelés időtartama:
Érintett fél visszavonásáig. A megadott adatok egy törlő link segítségével megsemmisíthetőek.

8. Külső, harmadik féltől származó szoftverek

8.1. Facebook „like”
Az oldalon található "like" gomb vagy "like" dobozt a Facebook Ireland Ltd. üzemelteti. A Facebook Ireland Ltd. adatkezelési tájékoztatója itt olvasható:
https://www.facebook.com/privacy/explanation A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldal kommunikáljon a Facebook alkalmazással akkor lépjen ki a Facebook fiókjából, vagy használjon privát böngészőablakot.

8.2. Google Analytics
A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített
könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA)
A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

8.3 Google AdWords konverziókövetés használata
Az adatkezelő használja a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google onverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével a Google és az adatkezelő szerzett – azt a célt szolgálják, hogy a Google AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha a Felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a Felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

8.4  Mailchimp
A Mailchimp egy online marketing platform, amelyet a The Rocket Science Group LLC üzemeltet, amely társaság az Egyesült Államokban, Georgia államban található (Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia, 30308). A szolgáltatás lehetővé teszi felhasználói számára, hogy több csatornán keresztül küldjenek és kezeljenek e-mail kampányokat, reklámokat szolgáltassanak, valamint weboldalakat és céloldalakat hozzanak létre. A Mailchimp a Google Térképet és a YouTube API-szolgáltatásait használja a Szolgáltatás bizonyos funkcióinak biztosítására, ezért tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy fiók regisztrálásával és a Szolgáltatás használatával a Google adatvédelmi irányelvei
(https://security.google.com/settings/security/permissions) és a YouTube Általános Szerződési Feltételei (https://www.youtube.com/t/terms) egyaránt, rá nézve is kötelezőek.
A Mailchimp részt vesz az EU – USA adatvédelmi pajzs keretrendszerben. Az EU-tagországoktól kapott összes személyes adatot az egyes keretrendszerekre vonatkozó alapelveknek megfelelően kezelik. A Privacy Shield keretrendszerről többet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Privacy Shield webhelyén tudhat meg: https://www.privacyshield.gov/welcome. Az EU adatvédelmi jogszabályainak alkalmazásában a The Rocket Science Group LLC és a Mailchimp Adatvédelmi tisztviselőjével a dpo@mailchimp.com címen lehet kapcsolatba  lépni. A Mailchimp adatvédelmi irányelvei: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Az EU Adatvédelmi Hatóságai: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection- authorities/index_en.htm

9. Panaszkezelés
A jogsértő tartalomra érkező panaszokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti. Panasztételi lehetőségek megegyeznek az 3. pontban meghatározott "Az adatkezelő adatai" címével Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőséget biztosítja: írásban (postai úton, elektronikus levélben)
Panasz közlésével kapcsolatos eljárás: az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság,
békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:
1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:
levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

10. Adatfeldolgozó
A honlapot technikailag a Bíró Roland, mint adatfeldolgozó üzemelteti.
Cím: 4400, Nyíregyháza, Bukarest utca 10/a
E-mail: Biró Roland <broland.karcos@gmail.com>
Telefon: +3630 5227 396

11. Szerzői jogok és felhasználási feltételek
A Honlapon az üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a www.bred.hu weblapról, azt csak és kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi, a forrást megjelölve, a cikk teljes tartalmára mutató közvetlen linket helyez el a cikk alá. Ettől eltérő módon vagy mértékben történő tartalom-átvétel szerzői jogot sért, minden esetben jogi
következményeket von maga után. Ezen túlmenően, minden egyéb törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a BRED Design Line Kft. előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
A BRED Design Line Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.bred.hu weboldalon megjelenő információk naprakészek, pontosak legyenek, de felelősséget nem vállalunk az oldalunkon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért. A www.bred.hu weboldal tartalmának szerzői jogával a BRED Design Line Kft. rendelkezik. Az ettől
eltérő jogállású tartalmakat minden esetben külön jelezzük. Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja jelen Felhasználási feltételeket.