This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.

Instagram feed

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

ÁSZF

HomeÁSZF

BRED DESIGN LINE Kft.
Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.bred.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, regisztrálás, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

Szerződő Felek meghatározása

Felhasználó:
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Felhasználó ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Szolgáltató:
A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője:
Bred Design Line Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Túzok utca 23/E
Képviselője: Polgár Éva ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-10-041348
Adószám: 25013360-1-03
Telefon: +36 30 9381 830
E-mail: nagy.janos@bred.hu

A weboldal tárhely szolgáltató:
Tárhely szolgáltató neve: Webonic Kft.
Tárhely szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Tárhely szolgáltató elérhetőségei: SUPPORT@WEBONIC.HU; +36 22 78 76 74

A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl tevékenységi területével kapcsolatban a látogatók számára.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:
– Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és megtekintését
– A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
– Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
– Bármely szoftver nem megfelelő működése
– Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.bred.hu, mint weboldal ,szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Bred Design Line Kft./a Szolgáltató.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a www.bred.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. A honlapon a Felhasználó számára letöltésre felkínált anyagok a Tulajdonos előzetes hozzájárulását bírják.

A www.bred.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a www.bred.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva.

Adatkezelési rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.